Student och Bostad
Guide till studentlägenhet i alla Sveriges universitetstäder | StudentochBostad.se

Studentlägenhet i Lund

AF Bostäder (www.afb.se) är södra Sveriges största studentbostadsföretag med nästan 6 000 studentlägenheter i Lund. Alla som ämnar studera en längre tid i Lund bör stå i bostadskö hos AF Bostäder. Man erbjuder allt från korridorsrum till studentbostäder med 4 r o k.